Kunsthal Vejle er med sine 20 små rum på 10 x 17.5 x 20 cm en unik udstillingsplatform, der viser minimalistisk og konceptuel kunst. 

Den blå automat på Banegårdspladsen er det kunstneriske epicenter, placeret et centralt sted hvor mange mennesker kommer.

I nogle udstillinger "åbnes et rum" i automaten, så kunsten kan bringes ud til mennesker, hvor de er og lever. Kunstnerens værker kan vises i større formater i Kunsthal Vejles RUM 21, Vejles Byrum, Landscape o.a.

_______________________________________________________

Kunsthal Vejle is a unique exhibition platform that with is 20 small rooms of 10 x 17.5 x 20 cm, shows minimalist og conceptual art.

The blue vending machine in Banegårdspladsen is the artistic focal point, which is placed centrally where many people walk by.

The artist work can be shown in larger formats in Kunsthal Vejles RUM 21, Vejles Byrum, Landscape along with others.

I Kunsthal Vejles RUM 21, Borgvold16 A (580 x 315 cm) kan de udstillede kunstnere få mulighed for at vise deres værker i større formater. 

Kunsthal Vejle vil også bruge RUM 21 som et arbejdende værksted (Artist in Residency) for unge talenter. 

Vi inviterer udefrakommende kunstnere til at skabe ny samtidskunst, med fokus på stedspecifikke udstillinger i Vejle, hvor der også arbejdes med performances på tværs af medier og teknikker. 

____________________________________________________

It is possible for the exhibition artists to get their work shown in larger formats in Kunsthal Vejles RUM 21, Borgvold 16A (580 x 315 cm).

RUM 21 will also be used by Kunsthal Vejle as a working space (Artist in Residency) for young talents.

We invite foreign artist to create new contemporary art, focussed on place specific exhibitions in Vejle, where we also work with performances across media and technics.