ADVISORY BOARD

Kunsthal Vejles Advisory Board består af 3 medlemmer. Opgaven er rådgivning i forhold til Kunsthal Vejles udstillingsprofil og udstillingsplan. Herunder rådgivning i løsning af kunstfaglige og strategiske ad hoc-baserede problemstillinger.

britta egebjerg kunsthal vejle

Britta Egebjerg

Visual artist and art photographer.

Askevænget 25, 2. tv.

7100 Vejle

Mob: 20978435

Mail: britta.egebjerg@gmail.com

Web: www.brittaegebjerg,dk 

         www..kunstpenge.dk 

Main area of ​​work within the aesthetic narrative and the common human life story.

Owner of kunstpenge.dk, which advises artists within fundraising, strategy and visibility.

Project developer and coordinator on a number of cross-artistic projects of both local and national character.

Hovedarbejdsområde indenfor den æstetetiske fortælling og den fællesmenneskelige livshisorie. 

Indehaver af kunstpenge.dk, der rådgiver kunstnere indenfor fundraisning, strategi og synlighed.

Projektudvikler og koordinator på en række tværkunstneriske projekter af både lokal og naional karakter.

 

jonna pedersen kusthal vejle

Jonna Pedersen

Visual artist, Studio legeHUSET.

Blistrupvej 14

DK-2610 Rødovre, Copenhagen, Denmark

Mob:  26216672

Mail: kunst@jonnapedersen.dk

Web: www.jonnapedersen.dk

Lives and works in Copenhagen, Denmark. Member of Danish Visual Artists and Female Artists Society. 

Jonna Pedersen's artistic practice is an exploration of the culture's traces and identities, often based on everyday life and the near. She works in various media such as painting, text, collage and performance.

Bor og arbejder i København, Danmark. Medlem af BKF / Billedkunstnernes Forbund og KKS / Kvindelige Kunstneres Samfund.  

Jonna Pedersens kunstneriske praksis er en udforskning af kulturens spor og identitet, ofte med udgangspunkt i hverdagen og det nære. Hun arbejder i forskellige medier som maleri, tekst, collage og performance.

Ane Bonde Rolsted kunsthal Vejle

Ane Bonde Rolsted

Visual Anthropologist: curator & film maker.

Vestermarksvej 17, Grejs

7100 Vejle

Mob: 22 41 11 04

Mail:  anebonderolsted@gmail.com

Web: www.anebonderolsted.com

Ane Bonde Rolsted is a visual anthropologist who has experience from working with exhibitions, research, communication and collections/archives in the cultural sector in both Denmark and Greenland. Ane Bonde Rolsted also works with the facilitation of processes, innovation and user-insights for and with vulnerable citizens.

Skilled in research design, film production, qualitative & visual methodologies, and field work.

Ane Bonde Rolsted er visuel antropolog med erfaring fra den danske og grønlandske kultursektor, hvor hun har arbejdet med bl.a. udstillinger, forskning, formidling og samlinger/arkiv. Ligeledes arbejder Ane Bonde Rolsted med procesfacilitering, innovation og brugerindsigter for og med udsatte borgere.

Kompetencer inden for forskningsdesign, filmproduktion, kvalitativ og visuel metode, samt feltarbejde.