Kunsthal Vejles Advisory Board består af 4 medlemmer. Opgaven er rådgivning i forhold til Kunsthal Vejles udstillingsprofil og udstillingsplan. Herunder løsning af kunstfaglige og strategiske ad hoc-baserede problemstillinger.

Britta Egebjerg

Visual artist and art photographer. 

Askevænget 25, 2. tv., 7100 Vejle

20 97 84 35

britta.egebjerg@gmail.com

www.brittaegebjerg.dk

Hovedarbejdsområde indenfor den æstetetiske fortælling og den fællesmenneskelige livshistorie.

Indehaver af kunstpenge.dk, der rådgiver kunstnere indenfor fundraising, strategi og synlighed.

Projektudvikler og koordinator på en række tværkunstneriske projekter af både lokal og national karakter.

Main area of ​​work within the aesthetic narrative and the common human life story.

Owner of kunstpenge.dk, which advises artists within fundraising, strategy and visibility.

Project developer and coordinator on a number of cross-artistic projects of both local and national character.

Lene Juhler

Visual artist, Stifter af Kunsthal Vejle.

Sofievej 10 3 sal tv DK- 7100 Vejle, Denmark

41 40 97 99

mail@lenejuhler.dk

www.lenejuhler.dk

Bor og arbejder i Vejle, Danmark. Uddannet Designskolen Kolding. Medlem af BKF / Billedkunstnernes Forbund og KKS – Kvindelige Kunstneres Samfund. Har siden 2018 kurateret udstillinger med dansk og internationalt samtidskunst i Kunsthal Vejle.

Lene Juhlers aktuelle kunstneriske praksis er en planlagt udforskning af Cutting – Weaving – Painting teknikken, hvor den kunstneriske proces bliver styret af bevidste og ubevidste valg af kontrol og tilfældighed.

Lives and works in Vejle, Denmark. Degree from Designskolen Kolding. Member of BKF / Billedkunstnernes Forbund and KKS – Kvindelige Kunstneres Samfund. Since 2018 curated exhibitions with Danish and international contemporary art in Kunsthal Vejle.

Lene Juhlers current artistic is a exploration of the Cutting – Weaving – Painting technique, where the artistic process is guided by conscious and unconscious decisions of control and coincidence.

Ane Bonde Rolsted

Visual Anthropologist: curator & film maker.

Vestermarksvej 17, Grejs, 7100 Vejle

22 41 11 04

anebonderolsted@gmail.com

www.anebonderolsted.com

Ane Bonde Rolsted er visuel antropolog med erfaring fra den danske og grønlandske kultursektor, hvor hun har arbejdet med bl.a. udstillinger, forskning, formidling og samlinger/arkiv. Ligeledes arbejder Ane Bonde Rolsted med procesfacilitering, innovation og brugerindsigter for og med udsatte borgere.

Kompetencer inden for forskningsdesign, filmproduktion, kvalitativ og visuel metode, samt feltarbejde.

Ane Bonde Rolsted is a visual anthropologist who has experience from working with exhibitions, research, communication and collections/archives in the cultural sector in both Denmark and Greenland. Ane Bonde Rolsted also works with the facilitation of processes, innovation and user-insights for and with vulnerable citizens.

Skilled in research design, film production, qualitative & visual methodologies, and field work.

Jonna Pedersen

Visual artist, Studio legeHUSET.

Blistrupvej 14, DK-2610 Rødovre, Copenhagen, Denmark

26 21 66 72

kunst@jonnapedersen.dk

www.jonnapedersen.dk

Bor og arbejder i København, Danmark. Medlem af BKF / Billedkunstnernes Forbund og KKS / Kvindelige Kunstneres Samfund.

Jonna Pedersens kunstneriske praksis er en udforskning af kulturens spor og identitet, ofte med udgangspunkt i hverdagen og det nære. Hun arbejder i forskellige medier som maleri, tekst, collage og performance.

Lives and works in Copenhagen, Denmark. Member of Danish Visual Artists and Female Artists Society.

Jonna Pedersen’s artistic practice is an exploration of the culture’s traces and identities, often based on everyday life and the near. She works in various media such as painting, text, collage and performance.