Foreningen RUM21 blev stiftet d. 17/04/24

Foreningen har til formål at styrke den offentlige samtale om kunst og kultur gennem fællesskabende aktiviteter.   

Foreningen vil gennem udstillinger, sociale og kulturelle arrangementer formidle billedkunstog litteratur.

Foreningen har en særlig fokus på, at børn og unge inddrages i fællesskaber, hvor de møder kunsten på måder, hvor de udvikler egne kreative ressourcer og social resiliens.

Bestyrelsen for RUM21 er: Forperson, Sanne Juhler Hansen – Næstforperson, Lene Noer – Kasserer, John Hansen – Bestyrelsesmedlem, Pia Brix Thomsen – Bestyrelsesmedlem, Helle Koch – Revisor, Leif Arffmann.

Foto: Niels Linneberg, værk af Kate Skjerning.