Kunsthal Vejle viser fra 20/4 - 20/6 2024 kunstudstillingen ´ANOMALI´, der består af nye stedsspecifikke værker af billedkunstner Rasmus Nielsen. Vi sætter med udstillingen fokus på muligheder og udfordringer ved kunstig intelligens i kunsten.

Vi står midt i en digital transformation, hvor en række teknologier lige nu former nye kunstneriske processer. Kunstig intelligens påvirker både måden vi genererer billeder og tekst på samt kunstens vilkår og eksistens.

Er kunstig intelligens i stand til at skabe original billedkunst? Det spørgsmål kender vi ikke svaret på endnu, men de fleste siger nej! Samtidskunstnere kaster sig i denne tid ud i undersøgelser af, hvilke muligheder og udfordringer der er ved at bruge kunstig intelligens i deres kunstneriske praksis.

Rasmus Nielsens værker vises følgende steder: RUM21, Borgvold 16A frem til 23/5 og i Den blå automat på Banegårdspladsen 6 frem til 20/6.

Kunstneren har ligeledes skabt 8 tekstil værker, der vises i 4 glasmontre på 96x186 cm på skiftende destinationer udendørs i løbet af udstillingsperioden. Første gang fra 20/4 - 15/5 i  Vindinggård Center 9, 7100 Vejle derefter fra 16/5 - 31/5 på Rådhustorvet i Vejle.

Udstillingen støttes af Kulturpuljen Vejle Kommune og VAF Fonden.

Foto: Rasmus Nielsen, værker på Rådhustorvet i Vejle.

Læs mere om kunstneren: Rasmus Nielsen – contemporary artist

Fagligt seminar om Kunstig Intelligens i kunsten

Torsdag d. 16. maj kl. 17.00 – 20.00

RUM21, Borgvold 16A 7100 Vejle

BKF Syd og Kunsthal Vejle inviterer medlemmer af BKF og Kunsthal Vejle til et inspirerende fagligt seminar om AI i den kunstneriske praksis. Her vil i møde to kunstnere, der fortæller om personlige erfaring med værker skabt i samarbejde med generativ AI. 

Foto: Tv. Jacob Remin. Th. Rasmus Nielsen.

https://www.jacobremin.com

Jacob Remins praksis tager udgangspunkt i teknologi som social konstruktion, politisk magt og aktivistisk værktøj. Remin arbejder aktivt afsøgende for at nedbryde hierarkier mellem kunsten og videnskaben og afsøger andre tider, kulturer og forståelser for samme. Remin arbejder netværksdannende og er involveret i flere grupper, som beskæftiger sig med kunst og teknologi, bl.a. Offspace.dk, Centre for Cyber Wellness, Science Friction og 8bit klubben.

https://rasmusnielsen.com

Rasmus Nielsen fortæller om den aktuelle udstilling, ANOMALI, hvor han har skabt stedsspecifikke værker til Kunsthal Vejle. Rasmus sætter fokus på muligheder og udfordringer ved kunstig intelligens i kunsten. Er kunstig intelligens i stand til at skabe original billedkunst? Samtidskunstnere kaster sig i denne tid ud i undersøgelser af, hvilke muligheder og udfordringer der er ved at bruge kunstig intelligens i deres kunstneriske praksis.

Fagligt seminar støttes af BKF på landsplan, BKF Syd og VAF Fonden.