Udstillingen ’BLÅT LYS’  V/ Mette Rishøj vises i Den Blå Automat på Banegårdspladsen 6, 7100 Vejle fra 24/2 - 14/4 2024.

Mette Rishøjs kunstneriske praksis og fokus er abstrakt konkrete værker, bygget op omkring flader, linjer og sammenhænge. Mønsteret som motiv inspirerer til refleksion over livet i spændingsfeltet mellem driften mod kaos og ønsket om kontrol.

Den Blå Automats form og komposition har inspireret kunstneren til at skabe et installatorisk værk, hvor Automaten vil indgå som en inkorporeret del af ’lærredet’.

Kunstneren har til udstillingen skabt et papirværk i samme størrelse som Den Blå Automat. Værket, der er en komposition i blå nuancer, klippes i mindre stykker. Delelementerne opsættes indvendigt på ruderne, så de oprindelige felter og linjer flettes sammen på tværs af Automaten.

Den Blå Automat og papiret fremstår herved som ét sammenhængende værk, hvor ruderne oplyser de blålige farver, nærmest som ”BLÅT LYS” fra en skærm.

Beskueren vil opleve udstillingen som en æstetisk og umiddelbart tilgængelig sanseoplevelse med stof til eftertanke og understøtte følelsen af altings forbundethed.

Foto: Mette Rishøj, work in progress.

Mette Rishøj's artistic practice and focus are abstract concrete works, built around surface, lines and context. The pattern as a motif inspires reflection on life in the balance between the drive towards chaos and the desire for control.
The form and composition of Den Blå Automat has inspired the artist to create an installation work, where the vending machine will form an incorporated part of the 'canvas'.
For the exhibition, the artist has created a paper work the same size as Den Blå Automat. The work, which is a composition in shades of blue, is cut into smaller pieces. The sub-elements are set up inside the panes so that the original fields and lines intertwine across the vending machine.
Den Blå Automat and the paper appear as one coherent work, where the windows illuminate the bluish colors, almost like "BLUE LIGHT" from a screen.
The exhibition will appear as an aesthetic and a sensory experience with food for thought and support the feeling of the connectedness of everything.

Læs mere om kunstneren her: https://metterishoj.dk/